Hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp

How we can correct a wrong registered contract/ device?
The Service & Support Web Portal does not currently allow contracts to be moved between devices. If a contract has been registered against the wrong de...
Tue, 26 Sep, 2017 at 11:54 AM
Xử lý thế nào khi đăng kí nhầm Support Contract cho thiết bị Fortinet?
Nếu một Contract đã đăng kí vào nhầm thiết bị, Khách Hàng sẽ  cần phải đăng nhập vào https://support.fortinet.com  và tạo Customer Service Ticket, và chọn C...
Thu, 28 Dec, 2017 at 3:38 PM
Hướng dẫn thay đổi tài khoản đăng ký sản phẩm Fortinet
Trường hợp vẫn còn giữ quyền của tài khoản quản trị cũ 1/ Đăng nhập vào support portal: https://support.fortinet.com 2/ Vào Account Profile bằng cách chọn...
Fri, 5 May, 2017 at 4:26 PM
Hướng dẫn kiểm tra trạng thái Support Contract & License của sản phẩm Fortinet
Yêu cầu: có tài khoản đăng kí thiết bị (đăng nhập được vào trang support.fortinet.com) Vui lòng thực hiện theo các bước sau: 1. Đăng nhập vào support.f...
Thu, 28 Feb, 2019 at 11:07 AM
Kiểm tra hiện trạng license của sản phẩm Riverbed
Để kiểm tra ngày expiration date của thiết bị, khách hàng cần có  tài khoản support của trang riverbed và sau đó truy cập theo link sau để cập  nhật thông t...
Wed, 27 Dec, 2017 at 3:17 PM
Hứớng dẫn chuyển đổi license sang thiết bị thay thế của Fortinet
Các bước đăng ký license cho thiết bị thay thế của Fortinet: Đăng nhập vào trang web hỗ trợ https://support.fortinet.com Chọn View Products Chọn Serial N...
Tue, 15 Oct, 2019 at 4:00 PM
Event Logs báo FortiGuard license đã hết hạn
Mô tả tình huống Tại sao tôi nhận được một số Event Logs báo FortiGuard license đã hết hạn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hợp đồng FortiGuard hết hiệu lực? Cá...
Mon, 2 Mar, 2020 at 3:29 PM
Hướng dẫn xử lí sự cố liên quan đến Zalo trên FortiGate
A. Mô tả các vấn đề khách hàng thường gặp với Zalo khi hạ tầng có FortiGate - Gửi ảnh không được - Trên các thiêt bị IPhone Zalo không hiển thị cu...
Fri, 28 Aug, 2020 at 4:15 PM
Hướng dẫn active/renew license rời (e-license) cho thiết bị.
B1: Login vào trang web www.support.fortinet.com  B2: Chọn thiết bị cần nhập license renew.   B6: Chọn Renew Contract   B7: Nhập Contract Number (nằm...
Fri, 4 Jun, 2021 at 12:01 PM
Hướng dẫn đăng ký sản phẩm Fortinet
Việc đăng ký sản phẩm là bắt buộc để khách hàng nhận đầy đủ quyền lợi sử dụng sản phẩm bảo mật từ Fortinet. Khách hàng phải đăng ký cho từng sản phẩm trước...
Thu, 5 Aug, 2021 at 4:02 PM