A. Mô tả các vấn đề khách hàng thường gặp với Zalo khi hạ tầng có FortiGate


- Gửi ảnh không được

- Trên các thiêt bị IPhone


  • Zalo không hiển thị cuộc gọi đến khi kết nối Internet (khi không mở app Zalo hay máy tắt), phải vào app Zalo thì cuộc gọi mới hiển thị.
  • Khi người dùng thực hiện cuộc gọi xong, một bên tắt cuộc gọi, một bên vẫn còn thấy đang có cuộc gọi (thời gian bằng một cuộc gọi nhỡ).

B. Hướng dẫn cấu hình xử lí các vấn đề liên quan đến Zalo

1. Tạo address cho các subnet IP của VNG

 

Vào Policy & Objects > Address > Create New > Address để tạo address cho các subnet IP của VNG

 

118.102.0.0/21

120.138.64.0/20     

122.201.8.0/21

49.213.64.0/18       

 

Thông tin tại trang web của VNIX:

https://www.thongkeinternet.vn/jsp/vnix/danhba_ipasn.jsp

 


- VNG-subnet-1: 118.102.0.0/21

 

 

- VNG-subnet-2: 120.138.64.0/20

 


- VNG-subnet-3: 122.201.8.0/21

 

- VNG-subnet-4: 49.213.64.0/18

 


2. Tạo Address Group cho toàn bộ subnet của VNG

 

Vào Policy & Objects > Address > Create New > Address Group để tạo group address cho các subnet IP của VNG

 


3. Tạo IPv4 Policy để cho phép các traffic tới VNG

Tạo IPv4 Policy theo các thông số bên dưới (điều chỉnh tùy vào hệ thống của khách hàng) và đặt policy này lên bên trên tất cả policy khác

 

- Incoming interface: LAN

- Outgoing Interface: WAN

- Source: ALL

- Destination: VNG-Subnet

- Service: ALL

- NAT: enable

 

 

- Kiểm tra lại kết quả, Zalo khi sử dụng sẽ không gặp các vấn đề đã mô tả nữa.


C. Tài liệu tham khảo

1. https://www.thongkeinternet.vn/jsp/vnix/danhba_ipasn.jsp

2. FortiOS 6.4.2 Administration Guide

https://fortinetweb.s3.amazonaws.com/docs.fortinet.com/v2/attachments/4dcf9363-d124-11ea-8b7d-00505692583a/FortiOS-6.4.2-Administration_Guide.pdf