Trường hợp vẫn còn giữ quyền của tài khoản quản trị cũ

1/ Đăng nhập vào support portal: https://support.fortinet.com

2/ Vào Account Profile bằng cách chọn tên account ở phía trên bên phải màn hình. (Xem hình minh họa bên dưới)

3/ Chọn “Change Account ID Email”

4/ Điền vào thông tin Account Email mới và chọn Save

Trường hợp mất quyền quản trị tài khoản cũ

Thiết bị đã đăng ký tài khoản quản trị KHÔNG THỂ chuyển sang tài khoản khác mà không nhờ sự trợ giúp của Fortinet Customer Services

Để thực hiện chuyển tài khoản quản trị thiết bị cần chuẩn bị các thông tin sau:
-Serial Number của thiết bị
-Tài khoản quản trị cũ
-Tài khoản quản trị mới
-Hình chụp giao diện GUI (Web) của thiết bị có chứa thông tin Serial Number
-Hình chụp Serial Number trên thiết bị thật
Sau đó gửi lại mail có nội dung trên cho cs@vietnetco.vn