Để kiểm tra ngày expiration date của thiết bị, khách hàng cần có  tài khoản support của trang riverbed và sau đó truy cập theo link sau để cập  nhật thông tin về product, expiration date

https://support.riverbed.com/content/support/my_riverbed/assets.html

 

Kết quả sẽ ra được như hình bên trên.

Trước đó tài khoản khách hàng cần add device vào tài khoản support  của mình trên trang support.riverbed.com