Việc đăng ký sản phẩm là bắt buộc để khách hàng nhận đầy đủ quyền lợi sử dụng sản phẩm bảo mật từ Fortinet.

Khách hàng phải đăng ký cho từng sản phẩm trước khi thực hiện cấu hình HA (High Availability).

Dưới đây chúng tôi trình bày các bước hướng dẫn đăng ký sản phẩm Fortinet.

 

B1: Đăng ký tài khoản và Login vào trang https://support.fortinet.com

B2: Chọn Register Product

  

B3: Nhập thông tin Serial number hoặc Contract Number của thiết bị và chọn Next

4/ Điền các thông số như sau:

Support Contract No = Điền thông tin Contract registration code. (Nếu không biết có thể để trống)

Product Description = Optional

Fortinet Partner = Chọn thông tin của Reseller/ Công ty SI hoặc có thể chọn Unknown

Sau đó chọn Next


 

 

Lưu ý: 

  • Thiết bị FortiGate / FortiWifi / FortiAP / FortiExtender / FortiSwitch yêu cầu điền thêm FortiCloud Key.
  • Đối với FortiGate 200 Series trở lên không yêu cầu nhập FortiCloud Key.

 

FortiCloud Key = Thông tin FortiCloud Key được dán trên thiết bị.


5/ Đọc và chấp nhận thủ tục đăng ký thiết bị > Sau đó chọn NEXT


 

 

 


 

 

6/ Kiểm tra lại thông tin thiết bị. Sau đó chọn Confirm


7/ Chọn Done để hoàn tất đăng ký thiết bị.


Video hướng dẫn: Hướng dẫn đăng ký thiết bị Fortigate