Yêu cầu: có tài khoản đăng kí thiết bị (đăng nhập được vào trang support.fortinet.com)

Vui lòng thực hiện theo các bước sau:


1. Đăng nhập vào support.fortinet.com

2. Click vào menu Asset như hình dưới, chọn Manage/  View Products

 

3. Click vào số Serial tương ứng thiết bị Fortinet  cần kiểm tra trạng thái license, để vào giao diện Product Detail

4. Trong trang Product Detail, click vào Submenu  Entitlement góc trái. Trạng thái support contract và Security License sẽ hiển  thị như hình dưới.