FAQ

What is Forticare?
FortiCare Support Services give you global support on a per-product basis. By subscribing to FortiCare services, you'll receive a timely response to an...
Tue, 19 Mar, 2019 at 3:56 PM
FortiCare/FortiGuard Renewal Continuous Service Policy
Fortinet has designed our FortiCare support and FortiGuard services to be continuous. When a customer does not renew by the expiration date, then a lapse i...
Thu, 28 Feb, 2019 at 10:35 AM
What is FortiGuard?
What is FortiGuard? Fortinet solutions, including the FortiGate firewall platform, are powered by the security services developed by FortiGuard Labs. Forti...
Thu, 28 Feb, 2019 at 10:36 AM
FortiCare là gì
Nhằm hỗ trợ khách hàng tốt hơn khi sử dụng sản phẩm, Fortinet đã đưa ra một dịch vụ đáp ứng cho những yêu cầu hỗ trợ đến từ khắp thế giới, tên gọi là FortiC...
Sun, 16 Jun, 2019 at 2:02 PM
Chính sách gia hạn dịch vụ FortiGuard và FortiCare
Fortinet luôn không ngừng cải tiến dịch vụ FortiGuard và gói dịch vụ hỗ trợ FortiCare. Khi quá ngày hết hạn, khách hàng vẫn chưa gia hạn thêm thì một số dịc...
Sun, 16 Jun, 2019 at 3:22 PM
Tài liệu hướng dẫn đăng ký ePO trial
Qui trình triển khai Đăng ký bản cài đặt thử nghiệm B1:Truy cập đường link  https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/downloads/trials.html Chọn sản ph...
Mon, 15 Jun, 2020 at 2:12 PM
Hướng dẫn kết nối Bypass Kit cho phần cổng G1 thiết bị McAfee IPS NS5200
McAfee Network Security 10/1 GigE 10GBASE-SR/1000BASE-SX 50µm MM Passive Fail-Open Kit Đây là thiết bị Passive Fail-Open Kit, được triển khai với tác dụng ...
Mon, 15 Jun, 2020 at 2:50 PM
FortiGate_VM
1. Sự khác biệt giữa FortiGate-VM và FortiGate vật lí FortiGate-VM là FortiGate vật lý được đóng gói dưới dạng một máy ảo. FortiGate-VM sử dụng FortiOS...
Tue, 30 Jun, 2020 at 3:17 PM
Hướng dẫn kích hoạt license cho thiết bị Forcepoint NGFW
1. Đăng ký thiết bị lần đầu Thực hiện đăng ký lần đầu cho thiết bị NGFW mua mới (trong trường hợp renew license cho thiết bị NGFW thì bỏ qua bước này). T...
Tue, 7 Jul, 2020 at 9:15 AM
Hướng dẫn kích hoạt license cho thiết bị Arbor Edge Defense
1. Cài đặt mới license lần đầu License được cài đặt mới lần đầu trong 2 trường hợp: Thiết bị mới được cài đặt. Thiết bị được cài đặt lại. Cài đặt mới ...
Tue, 7 Jul, 2020 at 9:24 AM