Nhằm hỗ trợ khách hàng tốt hơn khi sử dụng sản phẩm, Fortinet đã đưa ra một dịch vụ đáp ứng cho những yêu cầu hỗ trợ đến từ khắp thế giới, tên gọi là FortiCare. Sau khi đăng ký dịch vụ FortiCare, hầu hết các vấn đề kỹ thuật mà bạn gặp phải sẽ được giải quyết nhanh chóng, đồng thời dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết vấn đề đó.

Dịch vụ FortiCare bao gồm: Hỗ trợ khách hàng cập nhật phần mềm, thay thế phần cứng bị lỗi, giúp khách hàng tiếp cận nguồn thông tin hỗ trợ, theo dõi và báo cáo về các sự cố kỹ thuật (qua website, chat, điện thoại)

Để đảm bảo khách hàng không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công cũng như bảo vệ khách hàng khỏi các hiểm họa An toàn thông tin thì việc gia hạn dịch vụ FortiGuard ( gói dịch vụ bảo mật ) & FortiCare ( gói dịch vụ hỗ trợ ) trước khi hết hạn là điều rất quan trọng.

Các lựa chọn gói FortiCare:

  • Dành cho doanh nghiệp nhỏ (quy mô dưới 200 user): Chúng tôi khuyên dùng gói dịch vụ 24x7 FortiCare. Gói này bao gồm hỗ trợ kỹ thuật 365x24x7 cơ bản, cộng thêm dịch vụ thay thế nâng cao cho phần cứng bị lỗi. Dịch vụ này đảm bảo cho khách hàng nhận được sự hỗ trợ xuyên suốt và thay thế phần cứng bị lỗi một cách nhanh chóng.
  • Dành cho danh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn: Chúng tôi khuyên dùng gói dịch vụ FortiCare 360. Gói này bao gồm tất cả các dịch vụ của gói 24x7, ngoài ra, các thiết bị FortiGate và FortiWifi được kiểm tra định kỳ hàng tháng. Theo đó, Fortinet sẽ chủ động thực hiện kiểm tra hiệu suất và môi trường hoạt động của những thiết bị được mua theo hợp đồng. Dựa trên kết quả kiểm tra này, các kỹ sư chuyên ngành của Fortinet sẽ đưa ra lời khuyên giúp khách hàng phát hiện các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến hiệu suất tránh gặp phải sự cố gián đoạn không mong muốn.

Sự khác nhau giữa các gói dịch vụ FortiCare 8x5, 24x7 & 360


Chú ý: Với gói hỗ trợ 8x5 khách hàng chỉ được hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9h sáng đến 5h chiều (giờ làm việc hành chính) tại nơi đăng ký thiết bị (theo múi giờ nơi thiết bị được đăng ký lần đầu)