Hướng dẫn cấu hình

Hướng dẫn cấu hình chứng thực FortiGate với LDAP/ Active Directory
FortiGate có thể sử dụng LDAP server như một máy chủ chứng thực người dùng. Đây là link hướng dẫn cấu hình chi tiết các bước cần thực hiện, để FortiGate có...
Wed, 19 Apr, 2017 at 6:25 PM
Hướng dẫn chặn cập nhật với các phần mềm của Apple
Thiết bị FortiGate thực hiện chặn các cập nhật này dựa trên Signatures trong tính năng Application Control. Các bước thực hiện: Thực hiện bật tính ...
Wed, 7 Jun, 2017 at 11:20 AM
Cơ chế hoạt động FGCP Active-Passive
Đối với FortiGate, khi chạy HA hai thiết bị FortiGate sẽ thông qua giao thức FortiGate Clustering Protocol (FGCP) để thiết lập Cluster HA Yêu cầu 2 thiết b...
Fri, 20 Oct, 2017 at 5:24 PM
2 Factor Email Authentication with FortiOS
Two-factor email authentication sends a randomly generated six digit numeric code to the specified email address. Enter that code when prompted at logon....
Wed, 24 Jan, 2018 at 11:15 AM
Cơ chế hoạt động Active - Active
Đối với FortiGate, khi chạy HA hai thiết bị FortiGate sẽ thông qua giao thức FortiGate Clustering Protocol (FGCP) để thiết lập Cluster HA Yêu cầu 2 thiế...
Wed, 19 Dec, 2018 at 5:39 PM
Automation stitches
Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình Automation stitches đối với Fortinet Security Fabric, nó sẽ cho phép bạn giám sát mạng và có những hành động phù hợp khi...
Mon, 24 Jun, 2019 at 11:07 AM
Cấu hình tính năng dự phòng High Availability với 2 thiết bị Fortigate
Ví dụ này hướng dẫn cách thêm một thiết bị Forigate dự phòng vào trong topo mạng với một thiết bị Foritgate đang hoạt động tạo thành 1 cụm dự phòng High A...
Mon, 24 Jun, 2019 at 11:06 AM
Kiểm tra license trên Fortiguard và troubleshoot
Bài này sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra thiết bị Fortigate của bạn đã hiển thị đúng license trên Fortiguard chưa và cách troubleshoot nếu có lỗi về license.  T...
Mon, 24 Jun, 2019 at 4:36 PM
Đăng kí FortiGate và những bước cài đặt cơ bản
Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách quản trị cơ bản để sử dụng những thiết bị FortiGate mới mua về: Đăng kí FortiGate với tài khoản trên trang https://su...
Mon, 24 Jun, 2019 at 5:53 PM
FortiSandbox trong mô hình Fortinet Security Fabric
Trong ví dụ này, bạn sẽ thêm một thiết bị FortiSandbox vào trong mô hình Fortinet Security Fabric và cấu hình để mỗi thiết bị Fortigate có thể gửi các fil...
Tue, 25 Jun, 2019 at 1:50 PM