FortiClient EMS (Endpoint Management Server) hay FortiEMS là một giải pháp bảo mật cho phép quản lý tập trung và mở rộng đến người dùng cuối (máy tính của nhân viên). FortiClient EMS giúp người quản trị viên quản trị hệ thống hiệu quả và kiểm soát máy người dùng cuối đã được cài đặt FortiClient.  Đơn giản hóa công đoạn quản lý và thay đổi chính sách đồng loạt, cập nhật tính năng bảo mật mới nhanh chóng. Ngoài ra, FortiClient EMS còn tích hợp tính năng báo cáo cũng như tích hợp được với những sản phẩm bảo mật cho phép quản trị viên rà soát lại hệ thống.

FortiEMS  triển khai trên 2 nền tảng : Cloud Hosted hoặc on-prem được cài đặt trên Window Server 2k12 R2 trở lên. License quản lý của phần mềm được tính theo số lượng Endpoint được cài đặt và quản lý trên máy người dùng.

Hiện tại FortiClient có Version 6.2, 6.4 được FortiEMS quản lý. Hỗ trợ đặt trên nhiều môi trường như Windows, MAC, Linux, IOS, Android & Chrome book. Do chính sách của nhà cung cấp và sự tương thích hệ điều hành nên FortiClient sẽ có  giới hạn về tính năng sử dụng trên máy người dùng.

Gói License FortiClient EMS được chia thành nhiều block 25 -500 – 2,000- 10,000 sau đây là 3 gói License chính:

FortiClient Zero Trust Fabric Agent -  Thành phần trong bộ giải pháp  Zero Trust Network Access của Fortinet ,có thể chạy độc lập.   Có 2 dạng quản lý trên FortiEMS on-prem và Cloud Base.

FortiClient Chromebook – dành riêng cho hệ điều hành Chrome Book. Chỉ hỗ trợ dưới dạng quảng lý FortiEMS on-prem

FortiSASE Secure Internet Access (SIA) – Thành phần trong bộ giải pháp SASE, yêu cầu cần có License FortiClient Zero Trust Fabric Agent.

Đối với những khách hàng chưa có hệ thống Sandboxing, mỗi gói License có thể mua thêm gói Subscription dành cho tính năng phát hiện tấn công nâng cao (APT-Andvance Prevention Threat)  sử dụng Sandbox Cloud của Fortinet hoặc mua dưới dạng Bundle được add on sẵn với  2 gói Zero Trust Fabric AgentChromebook.

Những lưu ý khi sử dụng FortiEMS:

Hiện tại FortiEMS 6.0 Fortinet đã ngưng hỗ trợ và cung cấp License nên

  • Nếu  khách hàng đang sử dụng FortiClient Telemetry – quản lý FortiClient 5.6 & 6.0 trên FortiGate (FortiOS 6.0) cần tách riêng và bổ sung thêm Forti EMS Server và cài đặt phiên bản 6.2 trở lên để tiếp tục sử dụng mà renew dịch vụ
  • Đối với khách hàng đã và đang sử dụng FortiEMS 6.0 cần nâng cấp phiên bản lên 6.2 hoặc 6.4   để được hỗ trợ từ hãng.  

Khi renew license từ FortiClient EMS 6.0 lên 6.2 hoặc 6.4, cần active license sau hoặc đúng ngày hết hạn licensse 6.0. vì khi Active License 6.2 và 6.4 sẽ tính như thời gian mua mới.