Sản phẩm 

FortiAnalyzer

FortiAnalyzer-VM

FortiManager

FortiManager-VM

Mô tả ban đầu

 • Bài này hướng dẫn quy trình đăng kí FortiAnalyzer/FortiManager VM và áp dụng License cho máy ảo (VM) để có đầy đủ các chức năng.

Giải pháp

 • Việc cấp phép cho VM là điều bắt buộc nhằm thiết lập FortiAnalyzer hoặc FortiManager VM.
 • 1.     Cài đặt VM.
 • Trước tiên chúng ta cần phải cài đặt phần mềm VM. Trong cửa sổ console của chương trình VM có thể được truy cập khi cài đặt.
 • 2.     Cấu hình địa chỉ IP.
 • Sau khi cài đặt, một địa chỉ IP và định tuyến tĩnh cần được thiết lập để truy cập vào GUI. Trong ví dụ này, FortiAnalyzer có IP 192.168.1.100 sẽ định tuyến đến địa chỉ IP 192.168.1.1 .
 • Ví dụ: Cấu hình port 1 cho thiết bị thông qua giao diện CLI.

config system interface
edit "port1"
set ip 192.168.1.100 255.255.255.0
set allowaccess ping https ssh telnet http
next
end
config system route
edit 1
set device "port1"
set gateway 192.168.1.1
next
 end

 • 3.     Đăng ký VM.
 • Vào trang support.fortinet.com để đăng ký license đã được cung cấp bởi đại lý hoặc nhà phân phối. Sau khi đăng ký, một file license sẽ được tạo ra.
 • Nhập IP private được gán cho port 1 trên FortiGate (Theo ví dụ trên là: 192.168.1.100).
 • Product Information screen > Nhập địa chỉ IP > Chọn Save.

 


 • 4.     Tải và áp dụng File License.
 • Tải flie License từ website (support.fortinet.com) và thêm vào FortiAnalyzer hoặc FortiManager thông qua GUI.
 • Đăng nhập vào GUI
 • Chọn Enter License > Browse > Chọn tệp File License đã tải xuống> Chọn OK.

 

 

 

 • Khi License được thêm vào thì FortiAnalyzer hoặc FortiManager được đăng ký đầy đủ để đảm bảo các tính năng của thiết bị