License Forcepoint DLP cho kênh Web (Web DLP) hoặc Email (Email DLP) được tự động kích hoạt và gia hạn cùng với license DLP Module cho Forcepoint Web Security hoặc Forcepoint Email Security.

Đối với license Forcepoint DLP (license là file *.xml), thực hiện kích hoạt và gia hạn license theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào trang quản trị Forcepoint Security Manager.
  2. Trong trường hợp cài đặt mới, khi lần đầu tiên đăng nhập vào FSM, người dùng sẽ nhận được cảnh báo nhập license cho hệ thống → Trỏ đến đường dẫn file license → chọn Submit.
  3. Trong trường hợp Renew hoặc Upgrade license cho hệ thống, thực hiện:
    1. Chọn Settings  General  Subscription.
    2. Chọn Update.
    3. Trỏ đến đường dẫn file license → chọn OK.
  4. Sau khi cập nhật mới license, người dùng sẽ bị log out ra khỏi trang quản trị.