Mô tả:

Bài viết này hướng dẫn cách kích hoạt các FortiToken bản dùng thử có trên mỗi thiết bị FortiGate.

Hướng dẫn:

Để kích hoạt FortiToken Mobile trên thiết bị Android / iPhone / iPad, thực hiện theo các bước sau:


 
Dành cho quản trị viên FortiGate:

1) Kiểm tra thiết bị FortiGate đã bật dịch vụ nhắn tin. Bắt buộc phải khai báo ít nhất một trong số các máy chủ SMTP hoặc SMS. Các bước ở dưới sử dụng máy chủ SMTP làm ví dụ

1.1) Chọn System > Advanced.

 

1.2) Cấu hình máy chủ SMTP.

 

1.2.1) Khai báo xác thực SMTP để gởi email thông báo kích hoạt token.

  

2) Thêm người dùng bằng trình hướng dẫn hoặc chỉnh sửa tài khoản hiện có (bước 2.3)

 

2.1) Trường hợp them người dùng mới, cần đặt địa chỉ email được liên kết với người dùng hoặc số điện thoại SMS (nếu đã cấu hình máy chủ SMS) ở bước “Contact Info”.

 

2.2) Bắt buộc bật "Xác thực hai yếu tố".

 

2.3) Chọn số serial FortiToken Mobile muốn gán cho người dùng này.

  

2.4) Nếu đang chỉnh sửa người dùng hiện tại ở bản 5.2.x, cần nhấn nút "Gửi mã kích hoạt" Send Activation Code bên cạnh trường mã thông báo.

3) Nếu máy chủ SMTP hoặc SMS được cấu hình đúng, người dùng sẽ nhận được mã kích hoạt. (16 chữ số)

Dành cho người dùng:

1) Mở FortiToken Mobile trên điện thoại thông minh. 

 

2) Đăng nhập email của người dùng (một trong những mã đã được gửi đi).


 

3a) Mở file đính kèm trong email chứa mã QR và đưa thiết bị di động vào quét. (QR code chỉ có trong chế độ kích hoạt email, không hỗ trợ khi kích hoạt bằng SMS).

 

3b) Hoặc chọn "Nhập thủ công", chọn tài khoản Fortinet và nhập mã kích hoạt 16 ký tự trong email / sms