Bài này sẽ giúp bạn kiểm tra mức độ bảo mật, phân tích dựa trên Fortinet SecurityFabric nhằm xác định những lỗ hổng dễ bị tấn công trong mô hình mạng.

Việc sử dụng Security Rating có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả trong việc cấu hình mạng, triển khai phần cứng, phần mềm hay kiểm soát toàn bộ mạng. Khi bạn thường xuyên kiểm tra Security Rating và Security Rating Score để có những thay đổi theo như khuyến nghị thì môi trường mạng của bạn được bảo vệ.

Để chạy kiểm tra đầy đủ, bạn phải có license Security Rating từ FortiGuard. Nếu không thì bạn chỉ thể kiểm tra một phần nào đó.


1. Kiểm tra Security Rating widget

Vào Dashboard, tìm mục Security Rating widget. Lúc này, widget không hiển thị bất cứ thông tin nào bởi vì nó vẫn chưa được cấu hình đúng.

Khi bạn hoàn tất cấu hình đúng widget, nó sẽ hiển thị bảng so sánh giữa Security Rating của bạn với của những tổ chức khác. Bạn có thể so sánh chỉ số này với tất cả các tổ chức hay chỉ với những tổ chức cùng ngành. Bạn cũng có thể so sánh chỉ số này với những tổ chức trong cùng khu vực hoặc khác khu vực.

Để thay đổi phạm vi so sánh, chọn option menu ở góc trên bên phải, chọn Settings.


2. Kiểm tra Security Rating

Trên thiết bị, vào Security Fabric > Security Rating. Security Rating sẽ tự động chạy trên những root Fortigate. Tuy nhiên, nếu muốn xem thêm những kết quả gần đây, chọn Run Now để hiển thị thêm những Security Rating khác.

Bạn cũng có thể chạy Security Rating trên tất cả FortiGate hoặc chỉ trên một vài thiết bị Fortigate cụ thể


Ở đầu trang, bạn sẽ thấy Security Rating - chỉ số hiển thị phần trăm so sánh giữa mạng của bạn với các tổ chức khác.

Bạn cũng có thể thấy Security Rating Score - chỉ số dựa trên số lần bạn check Security Fabric pass hoặc bị fail và có bao nhiêu thiết bị FortiGate sử dụng trên mạng của bạn.

Ở phía dưới, bạn sẽ thấy thêm thông tin mỗi lần check bị fail, bao gồm thiết bị FortiGate nào bị fail khi check, ảnh hưởng đến đến Security Rating Score và những khuyến nghị giúp bạn cách giải quyết vấn đề.

Tiếp theo, bạn có thể áp dụng những khuyến nghị được đánh dấu Easy Apply cho bất kỳ thiết bị Fortigate nào trong Security Fabric. Tuy nhiên, nếu kết quả Security Rating quá 30 phút, bạn phải chạy lại để đảm bảo thông tin cập nhật mới và chính xác hơn.

Khi chọn Easy Apply, bạn có thể thay đổi cấu hình bất kỳ Foritgate nào trong Security Fabric 

Chọn những tiêu chí bạn muốn thay đổi, sau đó chọn Apply Recommendations.


3. Kết quả:

Vào Dashboard. Security Rating widget sẽ hiển thị các thông tin từ Security Rating check gần nhất.

Vào Security Fabric > Physical Topology. Mỗi thiết bị Fortigate sẽ có 1 Security Rating indicator, đó là 1 vòng tròn chứa con số. Con số này sẽ cho thấy những lần Fortigate check bị fail và màu sẽ hiển thị những lần check bị fail và màu sắc của con số sẽ nói lên sự nghiêm trọng của những lần check bị fail này (màu đỏ là rất cao, màu cam là cao, màu vàng là trung bình và màu xanh là thấp).


Để xem những lần check bị fail trên 1 thiết bị fortigate cụ thể, chọn Security Rating indicator trên thiết bị đó trong mô hình. Màn hình sẽ hiển thị Security Rating Recommendations trên thiết bị đó. Từ đây, bạn có thể click chọn Easy Apply để áp dụng những khuyến nghị.