Hướng dẫn cấu hình

Giới hạn băng thông với Traffic Shaping
Khi một 1 IP nào đó sử dụng quá nhiều băng thông, bạn có thể hạn chế băng thông của thiết bị với IP này.  Ở bài này, bạn sẽ biết cách sử dụng Traffic ...
Wed, 26 Jun, 2019 at 3:18 PM
Traffic shaping cho VoIP
Chất lượng của các cuộc điện thoại trên giao thức IP (VoIP) kết nối qua firewall thường sẽ bị ảnh hưởng khi firewall quá tải và băng thông dùng cho VoIP b...
Wed, 26 Jun, 2019 at 5:41 PM
Hướng dẫn cài đặt Fortinet Security Fabric
Trong bài này, chúng ta cấu hình Fortinet Security Fabric bao gồm 4 thiết bị FortiGate và 1 thiết bị FortiAnalyzer.  Trong số 4 thiết bị Fortigate, một...
Fri, 28 Jun, 2019 at 5:52 PM
Hướng dẫn cài đặt FortiManager trong mô hình Security Fabric
Trong ví dụ này, bạn sẽ thêm một thiết bị FortiManager vào trong mô hình Security Fabric. Điều này sẽ đơn giản hoá việc quản trị mạng bởi vì từ FortiManag...
Mon, 1 Jul, 2019 at 8:58 AM
NGFW policy-based mode
Thiết bị Fortigate của bạn hoặc các VDOM có thể hoạt động ở mode dựa trên policy. Ở FortiOS 5.6 NGFW policy-based mode, bạn có thể thêm application và web...
Mon, 1 Jul, 2019 at 9:52 AM
Packet capture
Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy được phần header của các gói tin HTTP, HTTPS trong mạng. Packet capture hay còn được gọi là network tapping, packet sniff...
Mon, 1 Jul, 2019 at 10:36 AM
Transparent Web Proxy
Trong ví dụ này, bạn sẽ biết cách tạo 1 transparent web proxy cơ bản, có thể sử dụng nó để xác thực web cho các lưu lượng HTTP được firewall policy chấp n...
Mon, 1 Jul, 2019 at 3:20 PM
Logging FortiGate traffic and using FortiView
Trong bài này, bạn sẽ cấu hình log để lưu trữ thông tin về tiến trình làm việc của Fortigate. Sau đó bạn sử dụng Fortiview để xem lưu lượng log và mạng củ...
Mon, 1 Jul, 2019 at 11:07 PM
Tạo security policies cho nhiều người dùng khác nhau.
Ví dụ này sẽ giúp bạn tạo nhiều security policies, các policy này sẽ áp dụng với những user khác nhau tuỳ vào user thuộc nhóm nào. Ví dụ này có 3 IPv4 po...
Wed, 3 Jul, 2019 at 10:31 AM
Hướng dẫn cấu hình Internet dự phòng với Failover cơ bản
Ví dụ này sẽ minh hoạ cách cấu hình thiết lập Internet dự phòng cơ bản với chuyển đổi dự phòng (Failover) khi mà bạn sử dụng từ 2 line Internet trở lên tr...
Wed, 3 Jul, 2019 at 2:15 PM