FAQ

Hướng dẫn kích hoạt license Forcepoint DLP
License Forcepoint DLP cho kênh Web (Web DLP) hoặc Email (Email DLP) được tự động kích hoạt và gia hạn cùng với license DLP Module cho Forcepoint Web Securi...
Tue, 7 Jul, 2020 at 9:26 AM
Giới thiệu giải pháp FortiClient EMS
FortiClient EMS (Endpoint Management Server) hay FortiEMS là một giải pháp bảo mật cho phép quản lý tập trung và mở rộng đến người dùng cuối (máy tính của n...
Thu, 18 Mar, 2021 at 11:23 AM
Dịch vụ bảo mật FortiGuard
FortiGuard Labs - tổ chức nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo về mối đe dọa tại Fortinet - đã duy trì, cải tiến và phát triển một trong những hệ thống h...
Fri, 25 Jun, 2021 at 4:42 PM
Giới thiệu giải pháp FortiMail
A. Giới thiệu Sản phẩm FortiMail là giải pháp bảo mật chuyên nghiệp hàng đầu cho Email Gateway của Fortinet. Hiệu năng thiết bị vật lý và ảo hoá mạnh mẽ cu...
Tue, 22 Jun, 2021 at 4:11 PM
Giới thiệu giải pháp FortiWeb
A. Giới thiệu FortiWeb là tường lửa ứng dụng web (WAF) bảo vệ các ứng dụng web và API khỏi các cuộc tấn công khai thác các lỗ hổng bảo mật (đã biết hoặc ch...
Mon, 7 Jun, 2021 at 10:14 AM