Việc đăng ký sản phẩm là bắt buộc để khách hàng nhận đầy đủ quyền lợi sử dụng sản phẩm bảo mật từ Fortinet.

Dưới đây chúng tôi trình bày các bước hướng dẫn đăng ký sản phẩm Fortinet

1/Đăng ký tài khoản và Login vào https://support.fortinet.com

2/ Chọn Asset, sau đó chọn Register/Renew

3/ Nhập thông tin Serial number hoặc Contract Number vào:

4/ Điền các thông số như sau:

Support Contract No = Điền thông tin Contract registration code. (Nếu không biết có thể để trống)

Product Description = Optional

Fortinet Partner = Chọn thông tin của Reseller/ Công ty SI

Sau đó chọn NEXT

5/ Đọc và chấp nhận thủ tục đăng ký thiết bị. Sau đó chọn NEXT

6/ Kiểm tra lại thông tin thiết bị. Sau đó chọn Confirm

7/ Chọn Finish để hoàn tất.